search

Tillgänglighet

Vid scenen finns det rullstolsplatser. Det finns även toaletter för funktionshindrade på festivalområdet. Som funktionshindrad med ledsagare är man berättigad att ha med ledsagaren in på festivalen. Ledsagaren behöver dock köpa en ledsagarbiljett och byta till ett ledsagar-armband på plats på festivaldagen. Ledsagar-biljetten kostar endast en serviceavgift på 10kr, men förväntas kunna uppvisa giltigt intyg på behövd närvaro samt legitimation. Samtliga rullstolsplatser bokas via Ticnet på telefon, ring 0771-70 70 70